Animals

skipsna

Persona non grata?, 120x80cm, oil on canvas, 2015

skipsna

Break through, 105x105cm, oil on canvas,

skipsna

In grotto, 100x80cm, oil on canvas, 2016

skipsna

fb insta
pukis

© 2018 Kristīne Šķipsna. All Rights Reserved.